หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ค่ะ ^_^
 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 

ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-454 โทรสาร : 056-481023
จำนวนผู้เข้าชม 3,718,238 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com