หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ค่ะ ^_^
 
 
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตของเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
 

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชาผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จตามรายละเอียดดังนี้
1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล
2.มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.มาตรการจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4.มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต
5.โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพื้นที่เทศบาล
6.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเด็กวัดมหาธาตุ
7.กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
9.มาตรการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี
10.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
11.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง
12.กิจกรรมในความโปร่งใส่ในการใช้จ่ายงบประมาณ
13.มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกฯ , ปลัด ,หัวหน้าส่วน
14.มาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
15.กิจกรรมลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
16.โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
17.มาตรการการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล
18.มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 13.26 น. โดย คุณ พิศมัย กำเนิดจคุณ

ผู้เข้าชม 126 ท่าน

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
โทรศัพท์ : 056-481-454 โทรสาร : 056-481023
จำนวนผู้เข้าชม 3,718,272 เริ่มนับ 17 ก.ย. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com